Facebook
Hei Suomi.fi-kysymys: eivätkö juuri herätteet (notifikaatio) olleetkin yksi keskeinen palvelutason turvaaja heti ensi konsepteissa? "minulle oli nimittäin täysi yllätys, että työttömän pitää nykyisin itse katsoa netistä, koska häneltä edelly­tetään työnhaun katkeamisen uhalla joitakin toimenpiteitä." Tämä sai aikaan ihastuksen: sentään tämä on hoidossa - onhan? Ei tartte kurkkia, kun hälytys tulee vaikka kännykkään 🙂
Mielipide: Heti ensimmäinen yhteydenotto te-toimistosta oli uhkauskirje –Työttömiä kohdellaan kuin rikollisia hs.fi
Facebook
Tätä en ollut vielä kuullutkaan. Entinen säästövisio digitalisaatiosta ja KaPA:sta oli muistakseni 0,5 mrd säästöä vuositasolla. Nyt ollaan vähän konservatiivisempia... Olisi kiinnostavaa tietää säästöjen suhde niiden edellyttämiin investointeihin ja mistä nämä säästöt muodostuvat. Esim. 100 miljoonan investointi jolla saadaan investointia pienemmät säästöt ja lisäkustannuksia ei välttämättä ole se paras vaihtoehto. Tuosta saa pikemminkin kuvan, että yksityistäminen (SOTE- ja maakunta ICT), keskittäminen ja toimintamalli jossa kaikki siirtyvät käyttämään samaa monoliittia (yhtä väitetysti "notkeaa" järjestelmää, vrt. Apotti) on se juttu eli säästetään taas kerran ulkoistamalla (htv:t eivät ole enää julkisen hallinnon htv:tä). Todetaan, että laskenta on haasteellista mutta toivon, että jotain on laskettu, tai edes arvioitu, tällä kertaa eikä tuo miljardi ole lähtöisin hihaosastolta. Joka tapauksessa hieman koomista, että puhutaan jatkuvasti uusista toimintatavoista ja vanhan korvaamista udella mutta kuitenkin nostetaan toistuvasti esiin "voittoja" jopa kymmenen vuoden takaa ja toistellaan jopa vanhempia tavoitteita. Eikä siis ole tarkoitus kritisoida verohallintoa vaan pikemminkin ihmettelen taas näitä lupauksia ja visioita. Tiedonhallinnan ja tietoarkkitehtuurin kehittäminen on aina järkevää.
Finnish government eyes €1bn savings through digitisation computerweekly.com
Facebook
Viime aikoina minä ja Jari Kaivo-oja olemme puhuneet ja kirjoittaneet paljon turvallisuuden tunteesta ja positiivisten tulevaisuuskuvien tarpeesta. Tässä tuore kirjoituksemme aiheesta. "Nopeutuvat muutokset, lisääntyvä kompleksisuus, epävarmuus, räjähdysherkkyys ja monitulkintaisuus haastavat meistä jokaisen arjessaan. Monilla kansalaisilla oman elämän hallinnan tunne on heikentynyt tai kadonnut täysin. Mihin voimme oikeastaan enää luottaa?"
Ajatuksia turvallisuuden tunteesta ennakointijamuutoskyvykkyys.wordpress.com
Facebook
Ohjelmistoihin keskittyneitä professoreja on yliopistoissa Suomessa alle 15 kpl yhteensä. Jos "ohjelmistot syövät maailman" eli leviävät kaikkialle, niin pitäisikö olla vähän enemmän? Vuonna 2006 professoreja oli yhteensä noin 2500. Yliopistoista valmistuu vuosittain noin 1 100 ict-osaajaa, kun tarve on noin 3 800 henkilöä. Tuleeko tästä osaamisen pullonkaula ja kasvun este?
Palkittu professori: Ohjelmistoalalle tarvitaan samanlainen satsaus kuin taloustieteeseen - Aamulehti aamulehti.fi
Facebook
Tuli tänään mieleeni...Voisikohan jossain tehdä rakentavia ehdotuksia tulossopimuksiin, jotka ohjaavat merkittävästi hallinnon toimintaa? Pitäisikö niistä keskustella jossain? Jonkinasteinen avoin valmistelu ehkä tulevaisuudessa hallitusohjelman mukaisesti?
Facebook
Vielä 1,5 viikkoa aikaa ilmoittautua mukaan kokeilukiihdyttämöön! Mukaan lähtevän kokeilun e tarvkitse olla vielä valmis vaan sitä haudotaan / muotoillaan ja sparraillaan syksyn aikana pidettävissä työpajoissa. Kokeiluidea voi olla hyvinkin pienimuotoinen ja liittyä johonkin teille uuteen toimintamalliin tai -tapaan. Tai se voi olla usean organisaation yhteinen ja mullistaa maailman. Oleellista on, että opimme yhdessä siitä, mitä kokeilemalla kehittäminen käytännössä on, miten se eroaa "suunnittele kaikki etukäteen valmiiksi ja naulaa kiinni samalla tulokset" -tyyppisestä valmistelutavasta, saamme asioita ketterästi eteenpäin ja jaamme oppejamme muille. Tulkaa siis rohkeasti, ennakkoluulottomasti ja epäonnistumista pelkäämättä mukaan! ---------------------------- Tunnistatko valtionhallinnossa jonkun kehittämiskohteen, johon voitaisiin löytää täysin uusi ratkaisu? Onko sinulla tai tiimilläsi valtionhallinnossa jo idea kokeilusta, jonka käytännön toteuttamiseen kuitenkin kaipaisitte sparrausta ja hyviä vinkkejä? Haluatko verkottua ja löytää asiakaslähtöisiä ratkaisuja? Työ 2.0, Kokeileva Suomi, Suomidigi ja D9 järjestävät syksyn aikana kokeilukiihdyttämön, jonka tavoitteena on • edistää kokeilevan toimintakulttuurin syntymistä valtionhallintoon • käynnistää uusia toimintatapakokeiluja • saada kokeilut osaksi valtion virastojen normaalia arkea. Kiihdyttämön aikana käynnistettävät kokeilut voivat liittyä laajasti osaamiseen, toimintatapoihin, muutosten läpivientiin, johtamiseen, työympäristöihin tai digitaalisten ratkaisujen hyödyntämiseen. Tärkeintä on, että kokeilusta opitaan ja sen tuotoksena syntyy testattuja ratkaisuja ja kokemuksia muille jaettavaksi - nopeasti, yhdessä oppimalla ja kehittämällä! Lue lisää linkistä ja ilmoita tiimisi mukaan!
Kokeilukiihdyttämö – valtiollako? Kyllä, luvan ja kannustuksen kera vm.fi
Facebook
Lomakemoottori? Älylomake? Etsin sellaisia virkamiehiä ja julkishallinnon toimijoita, jotka ovat digitoineet lomakkeitaan ja huomanneet tarpeen 'älykkäämmälle' lomakealustalle. Mahdollisesti etsit ratkaisua tai olet jo sellaisen löytänyt. Digitalisaatio on muutakin kuin digitointia. Ei riitä, että teemme paperilomakkeista PDF-lomakkeita. Kankeat ja 'tyhmät' lomakealustat eivät myöskään palvele loppukäyttäjää, esimerkiksi kun historiatieto ei tallennu ja tietoa joutuu syöttämään uudestaan ja uudestaan. Joskus on kuitenkin otettava tärkeitä askelia eteenpäin ihan näissä perusasioissa. Mahtaako olla niin, että yhä useampi virasto tarvitsee tällaisen älykkään lomakemoottorin? Asbesti Design Sprintissä totesimme Aluehallintoviraston kanssa, että 50 kertaa kuukaudessa ennakkoilmoituslomakkeen täyttävä asiakas ei halua käyttää sähköistä lomaketta, joka pitää täyttää alusta lähtien aina uudelleen. Ideoimme uudenlaisen lomakepalvelun, yhdessä virkailijoiden ja loppukäyttäjien. Tuottamamme dummy-protot löytyy täältä: Älylomake: https://projects.invisionapp.com/share/D6CKF9KPK#/screens/243510181 Koko proto: https://projects.invisionapp.com/share/D6CKF9KPK#/screens/243505437 Virkailijan näkymä: https://projects.invisionapp.com/share/DXCKF9FHE#/screens/243409046 Älykäs lomake on jotain, minkä voisimme toteuttaa nopeastikin. Se tuottaisi käyttäjille arvoa nopeasti! Toki pidemmällä juoksulla voimme uudistaa prosessin täysin, esimerkiksi automaatiolla, omavalvonnalla jne. Jotain pitäisi tapahtua kuitenkin ASAP! Ota yhteyttä tai kommentoi tähän, jos painit samankaltaisten ajatusten kanssa. Tässä vinkkiä siitä, miten asia on tapetilla Briteissä. https://governmentasaplatform.blog.gov.uk/2017/09/15/collecting-information/
Collecting information from users - Government as a Platform governmentasaplatform.blog.gov.uk
Facebook
Idea hackathonista: Sulkeutuneisuuden hinta Suomelle? Tausta: Julkisuuslakia noudatetaan ja tulkitaan edelleen vaihtelevasti, vaikka se on demokratian ja tehokkaan hallinnon peruste. Ideoitiin Johannan kanssa hackathonia, jossa tiimien tehtävänä olisi mahdollisimman uskottavasti laskea yhteiskunnan sulkeutuneisuuden seuraukset. Hintalappu voi olla jopa kymmeniä tai satoja miljoonia euroja vuodessa. Oireita ovat mm. päällekkäinen työ, tehottomat prosessit ja vanhanaikaiset toimintatavat. Avoimuus lisää tehokkuutta, mutta se pitäisi vielä onnistua laskemaan rahan avulla mahdollisimman uskottavasti auki. Miltä kuulostaa? Miten kehittäisit tätä ideaa? Miten paljon parempi yhteistyö säästäisi? jne. Tein tämän siis täysin vapaa-ajalla illalla. Mutta jotenkin tuntuu, että konkreettiset luvut helpottaisivat tästä innostumista ja asian tärkeyden perustelua. Positiivisuuden kautta, miten paljon käyttämättömiä mahdollisuuksia tähän liittyy, miten paljon parempia voitaisiin olla tulevaisuudessa.
Facebook
Näin 6 vuotta sitten 😳 Paljon on edistytty; missä mennään nyt? Mika Honkanen kyseli digitalisaation ohjauksen edellytysten perään. Mitä muuta kriittistä? http://www.pilvitorsti.fi/pelastusohjelma/2011/08/27/innovaatio-suomen-onneton-it/

Lisää uusi tapahtuma

Syötä otsikko

Syötä ingressi (tämä näkyy mediaseinän kortissa)

Syötä sisältö

Klikkaa kenttää ja valitse ajankohta

Kiitos. Tapahtuma on nyt lähetetty tarkastettavaksi. Se julkaistaan heti tarkastuksen jälkeen.

Päivitä sivu lisätäksesi uuden tapahtuman.

Lisää uusi case

Kiitos. Case on nyt lähetetty tarkastettavaksi. Se julkaistaan heti tarkastuksen jälkeen.

Päivitä sivu lisätäksesi uuden casen.