Facebook
Sinisen meren strategian avullakin voidaan pureutua markkinoiden haasteeseen -jopa sotemarkkinoihin. Reumasäätiön sairaalan kohtalo antaa oppia myös soteuudistukseen. Strategiamenetelmää voidaan kyllä käyttää vaikka julkisen hallinnon strategiatyössä. ks. http://ollintuumailut.blogspot.fi.
Facebook
ENTÄ KOLMAS KOTIMAINEN? Yleinen ja luultavasti ylhäältä päin asetettu ilmaus "toinen kotimainen kieli" voidaan nähdä syrjivänä muita suomalaisia kieliä kohtaan, esimerkiksi romaneita, saamelaisia ja karjalan kielisiä kohtaan. Siksi se kannattaisi mielestäni korvata toisella ilmaisulla, vaikka "toinen kansalliskieli". En tällä tarkoita ottaa kantaa pakkoruotsiin, pikemminkin kannatan sitä suurinpiirtein nykyisenlaisena. Mutta mielestäni sitä ei kannata ylläpitää retorisilla keinoilla, jotka syrjivät ja ekskludoivat muita väestöryhmiä. Ehkä tätä kautta voitaisiin saada lisää itsetuntoa romanikansanosalle ja saamelaisille. Ylipäänsäkin ainakin saamelaisten kohdalla pidän kohtuuttomana, jos heidän pitää opetella kaksi omalle etnisyydelleen vierasta kieltä. Vain siksi että ne ovat Suomen valtion kieliä. Heidät voisi siis vapauttaa toisen kansalliskielen opiskelusta ja osaamisvelvoitteesta.
Facebook
Heikkisen hyvä kirjoitus on tärkeä myös viranomaisten toiminnan kannalta. Me KAVIn Mediakasvatus- ja kuvaohjelmayksikössä pyritään aktiivisesti edistämään alamme tutkimuksen saavutettavuutta ja käytettävyyttä. Mutta aina voi tehdä paremmin. Olisi kiva kuulla millaisia hyviä käytäntöjä muilla aloilla on tutkimusperustaisuuden edistämiseksi ja tutkimustiedon "jalkauttamiseksi"? Tässähän kotimaisten kielten käyttämisellä on keskeinen rooli.
Professori Hannu Heikkinen Vieraskynä-kirjoituksessa: Tiedepolitiikka näivettää suomen kielen hs.fi
Facebook
Vuoden ensimmäinen #ekosysteemifoorumi kokoontuu ratkomaan kehkeytyvien #liikenneala-ekosysteemien esteitä ja pullonkauloja! Miten liikennealalle luodaan sellaiset yritysvetoista kasvua tuovat ja yhteiskunnallisista tavoitteista huolehtivat pelisäännöt, joihin kaikki toimijat voivat sitoutua? Kuinka mahdollistetaan saumattomat julkisten ja yksityisten operaattoreiden tuottamat, eri liikkumismuotoja hyödyntävät ovelta ovelle -matkaketjut? Miten moninaisista autonomisen liikenteen testausalueista kehitetään kansainvälisesti kiinnostava brändi Suomelle? Tilaisuutta voi seurata suorana lähetyksenä #Suomidigi'n Periscope-tililtä (http://pscp.tv/suomidigi) 17. tammikuuta klo 9.00-9.50 (puheenvuorot) ja 13.00-14.30 (kokoava keskustelu). http://vnk.fi/artikkeli/-/asset_publisher/liikennealan-kansallinen-kasvuohjelma-vuoden-ensimmaisen-ekosysteemifoorumin-aiheena
Liikennealan kansallinen kasvuohjelma vuoden ensimmäisen ekosysteemifoorumin aiheena vnk.fi
Facebook
OP Heinonen kirjoittaa hyvin. Tästä voisi rakentavasti olla vähän eri mieltä: "Suomi kertoo unelmamallistaan EU:lle, joka ottaa sen käyttöön koko Unionin laajuisesti – ja Brexitistä huolimatta antaa järjestelmän lisenssit ilmaiseksi myös Britannialle." Minusta se pitäisi antaa koko maailmalle (avointa lähdekoodia). Ja samoin koko kehitys tehdään maailmanlaajuisesti avoimesti. Pian meillä on alusta, joka toimii kaikkialla maailmassa.
Minulla on unelma - Sitra sitra.fi
Facebook
Minusta tämä on vakava ongelma, jos ei saada kovia osaajia julkisen hallinnon palvelukseen. Tietotyössä tuottavuuserot ovat jopa satakertaisia. Tilanteelle kannattaisi nopeasti tehdä jotain. Valtorit ja muut vaikuttavat ihan kaikkien työpanokseen. Tietoyhteiskunta rakentuu osaamisen varaan. Jos sitä ei ole, millainen on tulevaisuus? Julkinen hallinto on erittäin merkittävä toimija ICT-markkinoilla.
Valtio ei pysty houkuttelemaan ict-osaajia rahalla: "Hakijoita on aiempaa vähemmän" tivi.fi
Facebook
Tunnetko erilaiset harhaanjohtamisen tavat? Valeuutisiin ja muuhuun tauhkaan törmännee mediassa jokainen virkamieskin. Tuotimme KAVIssa Pelkkää feikkiä? -julisteen ensi kuussa vietettävälle Mediataitoviikolle. Julisteita voi tilata meiltä maksutta. Juliste on muokattu Eavi-järjestön alkuperäisidean pohjalta ja on CC-lisensoitu, eli sitä voi edelleen kehittää.
Mediataitokoulu
Facebook
Vertaiskokemuksia kaivataan. Oletko streamannut valtakunnallisen organisaation koulutustilaisuuksia? Onko käytössäsi ollut viestiseinä? Entä onko stream tallennettu? Kartoitan toimijoita ja hyvää laatua. Kokemuksia? Tavoitteena rikkoa vähän siiloja ja sektorirajoja eli sisäiset verkkosovellukset eivät käy. Osallistujia 100-1000. #kaikkitoimijatmukaan #kokeilukulttuuriaeteenpäin
Facebook
Sydämeni sykkii avoimelle **yhteiskehittämisekosysteemille**, joka tukee virkamiestä asiakaslähtöisyyden, digitalisaation ja muiden isojen tärkeiden muutosten äärellä. Tässä nyt aiemmasta täällä jaetusta kuvastani seuraava versio, johon olen nostanut vain 4 (!) alustaa, jotka mielestäni ovat avainasemassa avoimen yhteiskehittämisekosysteemin rakentamisessa valtiolla/julkishallinnossa. Valintakriteerit - eli seuraavat kaikki täpät piti toteutua samassa alustassa: *poikkihallinnollisuus *digitaalinen alusta *yhteisö/verkosto *tarjoaa tukea ja yhteiskehittämis-/vertaisoppimisalustan virkamiehille *tavoitteena uudistuminen, asiakaslähtöisyys, digitaalisuus *avoin => Voisimmeko jotenkin yhdistää näiden alustojen voimat? Ja yhdessä luoda visio tulevasta ja siitä, miten me kaikki yhdessä tuetaan yhteiskehittämisen ekosysteemiä ja virkamiestä? Miten virkamies ymmärtää, miten saa täydet irti näiden alustojen tuomasta hyödystä? Miten saamme heidät käyttämään niitä? Miten teemme näistä alustoista aidoisti käyttäjälähtöisiä? Voisiko alustat jakaa avoimen lähdekoodin ratkaisunsa, jotta ei tehdä päällekkäistä, tai jopa jossain vaiheessa integroitua yhdeksi? Lisäsin 'sivuun' muitakin näihin liittyviä hankkeita ja toimijoita, mutta tarkoitus ei ollut vieläkään olla täysin kaiken kattava. Tähän liittyy myös kiinteästi Ekosysteemifoorumi ja elämäntapahtuma- ja liiketoimintatapahtuma-ajattelu. Niihin ja yhteisöihin+alustoihin liittyen, brittien Government Digital Service julkaisi tänään bloggauksen, jossa kertovat miten ovat perustaneet poikkihallinnollisen yhteisön, jossa edistetään elämäntapahtuma/liiketoimintatapahtuman ympärille kietoutuvaa palveluekosysteemiä. Voisimmeko mekin yhdistää elämäntapahtumat ja niiden ekosysteemien kehittäminen myös osaksi näitä upeita yhteiskehittämisalustoja... https://gds.blog.gov.uk/2018/01/08/how-cross-government-communities-can-support-cross-government-services/ p.s. nämä ovat täysin omaa henkilökohtaista pohdintaani, eivät siis edusta minkään organisaation ajatuksia.
Facebook
Saisikohan valtiolle yhteisen verkkoasiointipalvelun, jonka kautta palkkion/työkorvauksen/käyttökorvauksen saajat voisivat ilmoittaa tietonsa maksua varten? Tiedot siirtyisivät sitten oikeaan viranomaiseen asiatarkastettavaksi ja hyväksyttäväksi ja sitten suoraan Palkeiden maksatusjärjestelmään. 🤔 Luulisi tämän olevan toteutavissa nykypäivänä, jotta prosessit saataisiin joka vaiheessa sujuvammiksi, vaikka osa palkkionsaajista haluaisi jatkossakin lähettää tietonsa postitse/sähköpostitse. #digitalisaatio #kärkihanke

Lisää uusi tapahtuma

Syötä otsikko

Syötä ingressi (tämä näkyy mediaseinän kortissa)

Syötä sisältö

Klikkaa kenttää ja valitse ajankohta

Kiitos. Tapahtuma on nyt lähetetty tarkastettavaksi. Se julkaistaan heti tarkastuksen jälkeen.

Päivitä sivu lisätäksesi uuden tapahtuman.